Wat is Design Based Learning?

Ontwerpend leren is de afgelopen jaren aan populariteit toegenomen. Maar wat is het en hoe is het op een goede manier in te zetten? Op deze pagina nemen we je mee in de wereld van Design Based Learning. Bekijk hier onze webinar of lees onderstaand het artikel.

Design Thinking voor het onderwijs

Design Based Learning vindt haar oorsprong in Design Thinking. De term Design Thinking is overgevlogen uit de wereld van architectuur en ontwerp en wordt op steeds meer plekken toegepast. Design Thinking is een creatief en analytisch proces om door middel van creëren, mens gericht onderzoeken en prototypen tot waardevolle oplossingen te komen. Door het proces centraal te stellen worden complexe vraagstukken behapbaar en stapsgewijs vertaald naar nieuwe inzichten. Zo’n proces vraagt om een open mindset, het toepassen van zachte vaardigheden, multi-disciplinair kunnen samenwerken en kunnen leren leren. Uitermate geschikt dus voor een bredere markt dan alleen de ontwerpwereld.

Om Design Thinking praktisch toepasbaar te maken voor niet ontwerpers spreken we van:
Design Based Learning (DBL) voor het onderwijs
Design Based Working (DBW) voor het bedrijfsleven

Waarom DBL in het onderwijs?

De complexe uitdagingen van deze tijd zijn kansen voor vooruitgang die vragen om nieuwe vaardigheden, kennis en houdingen. De ontwerpende manier van leren is erop gericht om uitdagingen in hun context te verkennen en vanuit de eindgebruiker naar mogelijke, nog onbekende, oplossingen op zoek te gaan. DBL activeert de natuurlijke leergierigheid en stimuleert om te spelen met nieuwe inzichten en het creatief toepassen in de echte wereld. Dit motiveert om te blijven ontdekken, om op je eigen manier te leren en om elke uitdaging met plezier aan te gaan.

Het is daarmee uitermate geschikt voor het toepassen van projectmatig onderwijs. Studenten voelen zich gemotiveerd en uitgedaagd om tot innovatieve oplossingen te komen terwijl ze aan het leren zijn.

Hoe ziet DBL onderwijs eruit?

Binnen DBL staat het proces centraal en leer je iedere uitdaging vanuit de inhoud en mensgericht aan te pakken. Het proces helpt studenten om succesvol in multidisciplinaire teams te (leren) werken aan positieve verandering van de wereld. De methode zet aan tot observaties, ontdekkingen, reflecties nieuwe implicaties en feedback. In groepsverband wordt door middel van open communicatie gewerkt aan het project om zo stapsgewijs tot nieuwe inzichten te komen. DBL helpt daarmee de motivatie van de leren te verhogen.

DBL pas je toe in vijf samenhangende elementen:

Het leer- en ontwerpproces
Projectmatig en oplossingsgericht werken vanuit zachte vaardigheden

Werkvormen
Flexibel en actief (samen)werken met leeractiviteiten en ontwerpmethodes

Harde vaardigheden
Verdiepende vakkennis toepassen d.m.v. just in time learning en theorievakken

Experts & context
Leren vanuit een multidisciplinaire context met kennis van binnen en buiten de school

Persoonlijk leiderschap
Professionele identiteit ontwikkeling

De vijf DBL elementen zorgen voor professionals die in staat zijn om te blijven leren en ontwikkelen, de T-Shaped professional. Waar zowel leren in de breedte (zachte vaardigheden) als leren in de diepte (harde vaardigheden) van belang blijven.

Rol van de docent

Bij het toepassen van DBL in je onderwijs ontstaat er ook ruimte voor de blijvende ontwikkeling van de docenten. Naast vakspecialist wordt de docent DBL coach en soms zelfs mede-lerende.

Praktisch toepasbaar maken met Groow

De Groow methode maakt DBL praktisch toepasbaar voor het onderwijs. Groow biedt structuur in de elementen en niet in traditionele lineariteit. Flexibiliteit en structuur, hand in hand. Zonder de juiste tooling is deze balans vinden moeilijk omdat processen dan abstract blijven. De Groow methode is uit drie tooling onderdelen opgebouwd:

De Groow toolkit biedt docent en student handvatten in het ontwerpen van je (leer)processen en maakt coaching visueel en overzichtelijk.

Het Groow planbord geeft overzicht door op een visuele tastbare manier een planning te maken. Met deadlines en taakverdelingen.

Ga digitaal verder waar je fysiek geëindigd bent met het Groow platform. Het platform bevat alle functies die je nodig hebt om DBL succesvol te borgen. Bouw projecten, werk samen aan- en deel je processen. Reflecteer op ontwikkeling en creëer unieke portfolio’s.

Lees alle functionaliteiten van de Groow methode hier.

Een leergebied overstijgende methode

De vijf bovengenoemde DBL elementen staan los van de onderwijs inhoud. Hierdoor is DBL breed inzetbaar, van basisscholen tot en met universiteiten. Je kan het zien als een aanleren van een nieuwe taal. De basis wordt op jonge leeftijd gelegd, maar de complexiteit blijft je hele leven doorgroeien. Bij Groow hanteren we vijf DBL groeiniveau’s en twee coaching groeiniveau’s.

Wil je als docententeam professionaliseren in DBL? Bekijk dan ons trainingsaanbod, waarmee in je in de praktijk DBL leert toepassen en verdiepen.

Benieuwd naar nog meer verdieping? Neem dan gerust contact met ons op of lees het artikel wat we samen met Stichting Technasium schreven.