Groow in het middelbaar beroepsonderwijs

Binnen het MBO gebruiken studenten Groow om grip te krijgen op hun open-ended projecten. Hierdoor ontstaat meer eigenaarschap, creativiteit en zelfstandigheid binnen deze leerprocessen.

Het belang van Groow in het MBO

We zien een steeds grotere behoefte ontstaan in het MKB en grootbedrijf om multidisciplinair (samen)te werken. De meer klassieke praktische beroepen raken langzaam op de achtergrond, waar de technische en mensgerichte profielen steeds meer de overhand nemen. Om studenten voor te bereiden op deze werk- en leeromgevingen bieden we met Groow het proces en werkvormen aan die:

Eigenaarschap aanjagen
Nieuwsgierigheid prikkelen
Aanzet tot samenwerken
Kritische houding activeren
Probleemoplossend vermogen

Hierdoor ontstaat een T-shaped learner die met de juiste kennis, vaardigheden en houding zich
weet te verhouden naar een moderne beroepspraktijk.

Opleiding overstijgend onderwijs

Groow legt de basis voor opleiding overstijgend onderwijs. Door te werken vanuit beroepsgerichte en maatschappelijke vraagstukken ontwerpt iedere student zijn eigen leerproces. Het Groow platform verbindt studenten van verschillende opleidingen, waardoor men van nieuwe vaardigheden leert door samen te doen!

Curriculumontwerp

Samen met je team kun je aan de slag met het herontwerpen van een curriculum of het opzetten van een project. Met de bouwstenen in de toolkit maak je dit proces fysiek en bespreekbaar. Met de fysieke bouwstenen kun je makkelijk het proces verleggen en aanpassen.

Bekend van EDEX: https://www.edex.nu

Coaching

De studenten ontwerpen aan de hand van de toolkit een proces waarmee zij een opdracht of project kunnen doorlopen, aan de docent de taak om dit proces te coachen en te begeleiden. Door middel van oplever doelen, checkpunten en belevingen kunnen de studenten worden gestuurd in dit proces. Op deze manier behoud je controle maar ligt het eigenaarschap bij de student. Dit kan zowel fysiek als online, zo geef jij de juiste coaching waar je studenten ook zijn!

Leer meer over Groow in het middelbaar beroepsonderwijs

Benieuwd hoe, waar en waarom Groow in het middelbaar beroepsonderwijs gebruikt wordt? Bekijk de Groow webinar en leer meer.