Unblok werkvormen

Unblok is in te zetten in verschillende activerende werkvormen. Veel werkvormen vinden hun oorsprong in ontwerpmethodes en Design Thinking die succesvol hun weg hebben gevonden in reguliere werkprocessen. We hebben zes van de meest gebruikte methodes uitgelicht, maar je kunt het natuurlijk naar eigen inzicht toepassen. Het gebruik van Unblok vergt weinig voorkennis en biedt dus veel ruimte voor eigen creativiteit. Bekijk hieronder de (video)uitleg hoe je met Unblok uit iedere werkvorm het maximale haalt.

Brainstorm

Een brainstorm is een creatieve methode om nieuwe ideeën en inzichten te generen binnen een project of vraagstuk. Een brainstormsessie creëert veel energie omdat je nieuwe verrassende perspectieven ontrafelt rond jouw uitdaging. Er zijn veel verschillende brainstormtechnieken. Unblok maakt brainstormen tastbaar en laagdrempelig, omdat de illustraties als eerste inspiratie dienen.

Scenario’s

Scenario is een methode om verschillende toekomstrichtingen van een organisatie, product of project te bedenken. Door verschillende scenario’s te creëren kun je jezelf voorbereiden op mogelijke toekomstige gebeurtenissen en daarbij plannen hoe dit aangepakt kan worden. Scenario’s uitwerken met Unblok maakt kennis bundelen van multi-disciplinaire teams overzichtelijk en leidt tot gezamenlijke conclusies.

User journey

Een user journey (ook wel gebruikersreis) heeft als doel het in beeld brengen van de ervaringen die een persoon heeft bij het contact met een product of dienst. Waar traditionele user journeys vaak de nadruk leggen op het product, maar Unblok het mogelijk de uitkomst van de sessie vooral vanuit een menselijk perspectief te benaderen. Zo komen waardevolle inzichten boven die uiteindelijk leiden tot betere producten of diensten.

Stakeholder mapping

Met een stakeholder map maak je alle belanghebbenden van een product of project visueel inzichtelijk. Het doel is alle mensen die invloed hebben in kaart te brengen met hun behoeftes en hoe iedereen met elkaar in verbinding staat. Met Unblok maak je een volledig overzicht van alle menselijke behoeftes en hoe die zich verhouden tot de doelen van je product of project.

Visie bepaling

Bij een product- of bedrijfsvisie is het van belang dat jouw (idealistische) kijk op de wereld samenkomt met waar je bedrijf voor staat. Het bepalen van een visie geeft richting voor de toekomst en focus om korte termijn doelen te stellen. Unblok helpt door eerst vanuit een ideaalbeeld een visuele weergave te maken, waarna het inkaderen van inzichten en doelen te stellen bijna vanzelf gaat.

Evaluatie & reflectie

Evaluaties zijn analytische processen op de waarde van behaalde resultaten. Reflecteren is terugkijken op je eigen acties en ervaringen. In beide gevallen wil je vanuit de vergaarde kennis nieuwe kwalitatieve keuzes maken. Met Unblok breng je verhalen tot leven en maak je delen van kennis en gedachten tastbaar. Zo komen ieders inzichten op tafel waarna conclusies voor de toekomst kunnen worden getrokken.